Företagskunder

FÖR FÖRETAG

Vi köper Ert skrot! Vi ordnar allt kring hämtning, eller kom förbi om det passar Er bättre!


Vår stora styrka, som ni kunder får ta full del av, är den snart 30-åriga erfarenhet  och det intresse som vi har av materialhantering, främst järn- och metallskrotshantering av olika slag, men även andra sorters material, inklusive farligt avfall. Vi hjälper Er att inventera, utföra sortering och förädling, samt tar hand om all logistik och vid förekommande fall rivning och rasering. Vi tillhandahåller en kalkyl till Er att ta ställning till, så att ni tryggt kan fatta beslut.


Har ni själva lastat upp material så är ni välkomna till Norra Vägen 10 i Sundsvall för mycket bra service!


Ordinarie öppetider vardagar 7-16


Vi demonterar och river!

När ni har behov av att få materialet rivet innan återvinning, hör av Er i kontaktformuläret eller via telefon så lämnar vi ett förslag för Er att ta ställning till!


"När vi fick in NJMAB som ledning till vårt aktuella rivningsprojekt här hos Boliden Rönnskär, så hamnade alla bitar på plats och vi kunde känna oss trygga att projektet skulle fungera väl"

Ansvarig hos beställaren

Passion för metaller

Vi har ett stort intresse för metaller och kan även ge bra priser på udda halvädelmetaller och legeringar dito.

Rivningsprojekt

Alla rivningsprojekt som innehåller metaller är intressanta.

Materialsortering

Vi säkerställer att ert material får en renhet som håller för återvinning på högsta nivå.

Demontage i kraftindustrin

Vi har kompetensen och erfarenheten som krävs för att klara av ställverksrivningar.

Kundnära

Vi besöker Er där ni är! Vårt operativa upptagningsområde är främst de fyra nordligaste länen samt Nordnorge, Men på förfrågan köper vi metaller till konkurrenskraftiga villkor över hela Sverige.

Skrotning

Vi skrotar även större maskiner, men tar inte emot skrotbilar.