Miljö och Kvalitet

Järn- och Metallskrotsinköp

Rådgivning, Logistiklösningar,

Service och Bearbetning

NJMAB strävar efter att hålla högsta möjliga leverans av kvalitet och miljötänk. NJMAB:s fordon håller Euroklass 6 med äldsta årsmodell 2020.


Miljöpolicy:

NJMAB jobbar med återvinning på ett sätt som bidrar till hög förädlingsnivå och med minimal miljöpåverkan. Målsättningen är att inget ska behöva gå till deponering och att material som sämst skall energiåtervinnas. Kan det återvinnas så skall det återvinnas, är NJMAB:s vision.


Speciellt inom transporter skall NJMAB arbeta med fulla lass, moderna ekipage och seriösa åkerier som delar våra värderingar. Material försorteras och prepareras så att lastningar sker snabbt och smidigt.


Alla anställda inom NJMAB skall medverka till att denna miljöpolicy efterlevs.Norrlands Järn & Metall AB       +46 (0)70-650 41 20      E-mail: thomas@norrlandsmetall.se

Copyright  ©  All Rights Reserved